Rogowicz, K. (2022) „Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty”, Bezpieczny Bank, 88(3), s. 7–34. doi: 10.26354/bb.1.3.88.2022.