Gryber, Małgorzata. 2022. „Charakter Prawny Kar pieniężnych nakładanych Przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny”. Bezpieczny Bank 87 (2):140-54. https://doi.org/10.26354/bb.7.2.87.2022.