Czaplicki, Marcin. 2022. „Makroostrożnościowe Bufory kapitałowe banków W Unii Europejskiej W Trakcie Kryzysu Pandemicznego”. Bezpieczny Bank 85 (4):8-37. https://doi.org/10.26354/bb.1.4.85.2021.