Rogowicz, Karol. 2022. „Polityka Ujemnych Nominalnych stóp Procentowych a Ryzyko Systemowe – Wybrane Aspekty”. Bezpieczny Bank 88 (3):7-34. https://doi.org/10.26354/bb.1.3.88.2022.