GRYBER, M. Charakter prawny kar pieniężnych nakładanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bezpieczny Bank, [S. l.], v. 87, n. 2, p. 140–154, 2022. DOI: 10.26354/bb.7.2.87.2022. Disponível em: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/92. Acesso em: 5 mar. 2024.