CZAPLICKI, M. Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego. Bezpieczny Bank, [S. l.], v. 85, n. 4, p. 8–37, 2022. DOI: 10.26354/bb.1.4.85.2021. Disponível em: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/42. Acesso em: 16 cze. 2024.