ROGOWICZ, K. Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty. Bezpieczny Bank, [S. l.], v. 88, n. 3, p. 7–34, 2022. DOI: 10.26354/bb.1.3.88.2022. Disponível em: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/106. Acesso em: 16 cze. 2024.