Gryber, M. (2022). Charakter prawny kar pieniężnych nakładanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bezpieczny Bank, 87(2), 140–154. https://doi.org/10.26354/bb.7.2.87.2022