Mielus, P. (2022). Reakcja rynku finansowego na wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w porównaniu do reakcji na wybuch pandemii COVID-19 w Europie. Bezpieczny Bank, 86(1), 80–99. https://doi.org/10.26354/bb.5.1.86.2022