Trocha, B. (2022). Wpływ przymusowej restrukturyzacji (resolution) na postępowanie cywilne. Bezpieczny Bank, 87(2), 110–139. https://doi.org/10.26354/bb.6.2.87.2022