Idzik, M., & Gieorgica, J. (2022). Reputacja sektora bankowego 2020 – kluczowe wyniki i wnioski z badania . Bezpieczny Bank, 80(3). https://doi.org/10.26354/bb.5.3.80.2020