Wajda, P. (2020). Publicznoprawne aspekty transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych (część II). Bezpieczny Bank, 81(4), 78–110. https://doi.org/10.26354/bb.4.4.81.2020