Czaplicki, M. (2022). Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego. Bezpieczny Bank, 85(4), 8–37. https://doi.org/10.26354/bb.1.4.85.2021