Wilk, B. (2023). Recenzja: Ewa Kowalewska, Status prawny składek wpłacanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bezpieczny Bank, 89(4), 91–98. https://doi.org/10.26354/bb.5.4.89.2022