Szambelańczyk i inni, J. (2023). Debata redakcyjna "Bezpiecznego Banku" na temat bezpieczeństwa finansowego. Bezpieczny Bank, 89(4), 8–28. https://doi.org/10.26354/bb.1.4.89.2022