Szambelańczyk, J. (2023). Od redakcji. Bezpieczny Bank, 89(4), 6–7. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/118