Wieczorek-Bartczak, D. (2023). Model resolution dla rynku ubezpieczeniowego. Bezpieczny Bank, 90(1), 8–21. https://doi.org/10.26354/bb.1.1.90.2023