Kozińska, M., & Wilk, B. (2023). Charakter prawny sankcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie wymogu MREL oraz ich ekonomiczna skuteczność. Bezpieczny Bank, 89(4), 29–52. https://doi.org/10.26354/bb.2.4.89.2022