Łaszek, A., & Hołda, P. (2023). Zmiany klimatyczne a sektor bankowy: Co rosnąca presja konsumentów i regulatorów oznacza dla banków. Bezpieczny Bank, 89(4), 53–73. https://doi.org/10.26354/bb.3.4.89.2022