Rogowicz, K. (2022). Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty. Bezpieczny Bank, 88(3), 7–34. https://doi.org/10.26354/bb.1.3.88.2022