(1)
Gryber, M. Charakter Prawny Kar pieniężnych nakładanych Przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BB 2022, 87, 140-154.