(1)
Idzik, M.; Gieorgica, J. Reputacja Sektora Bankowego 2020 – Kluczowe Wyniki I Wnioski Z Badania. BB 2022, 80.