(1)
Wajda, P. Publicznoprawne Aspekty Transakcji Nabywania Znacznych pakietów Akcji banków Krajowych (część II). BB 2020, 81, 78-110.