(1)
Czaplicki, M. Makroostrożnościowe Bufory kapitałowe banków W Unii Europejskiej W Trakcie Kryzysu Pandemicznego. BB 2022, 85, 8-37.