(1)
Wilk, B. Recenzja: Ewa Kowalewska, Status Prawny składek wpłacanych Na Rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BB 2023, 89, 91-98.