(1)
Wieczorek-Bartczak, D. Model Resolution Dla Rynku Ubezpieczeniowego. BB 2023, 90, 8-21.