(1)
Kozińska, M.; Wilk, B. Charakter Prawny Sankcji Ze Strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Za niespełnienie Wymogu MREL Oraz Ich Ekonomiczna skuteczność. BB 2023, 89, 29-52.