(1)
Rogowicz, K. Polityka Ujemnych Nominalnych stóp Procentowych a Ryzyko Systemowe – Wybrane Aspekty. BB 2022, 88, 7-34.