[1]
Gryber, M. 2022. Charakter prawny kar pieniężnych nakładanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bezpieczny Bank. 87, 2 (lip. 2022), 140–154. DOI:https://doi.org/10.26354/bb.7.2.87.2022.