[1]
Wajda, P. 2020. Publicznoprawne aspekty transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych (część II). Bezpieczny Bank. 81, 4 (grudz. 2020), 78–110. DOI:https://doi.org/10.26354/bb.4.4.81.2020.