[1]
Wilk, B. 2023. Recenzja: Ewa Kowalewska, Status prawny składek wpłacanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bezpieczny Bank. 89, 4 (luty 2023), 91–98. DOI:https://doi.org/10.26354/bb.5.4.89.2022.