[1]
Wieczorek-Bartczak, D. 2023. Model resolution dla rynku ubezpieczeniowego. Bezpieczny Bank. 90, 1 (kwi. 2023), 8–21. DOI:https://doi.org/10.26354/bb.1.1.90.2023.