[1]
Rogowicz, K. 2022. Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty. Bezpieczny Bank. 88, 3 (paź. 2022), 7–34. DOI:https://doi.org/10.26354/bb.1.3.88.2022.